Menu Đóng

Hạt nhựa ABS HI121H

– Chỉ số MI: 23
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: LG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS HI121H: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa ABS HI121H: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Sản phẩm điện, điện tử,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 23
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: LG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS HI121H: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa ABS HI121H: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Sản phẩm điện, điện tử,…