Menu Đóng

Hạt nhựa EVA 7350M

– Chỉ số MI: 2.5
– Xuất xứ: Đài Loan
– Hãng sản xuất: Formosa
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa EVA 7350M: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa EVA 7350M: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Miếng đệm, giầy dép,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 2.5
– Xuất xứ: Đài Loan
– Hãng sản xuất: Formosa
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa EVA 7350M: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa EVA 7350M: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Miếng đệm, giầy dép,…