Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 5502 SING

– Chỉ số MI: 0.35
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng sản xuất: Chervon Phillips
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 Singapore: Đính kèm 
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 Singapore: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đóng gói ngành dược, đóng gói thực phẩm…
– Chỉ số MI: 0.35
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng sản xuất: Chervon Phillips
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 Singapore: Đính kèm 
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 Singapore: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đóng gói ngành dược, đóng gói thực phẩm…