Menu Đóng

Hạt nhựa MPE SMART 183

Chỉ số MI: 3.0
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa MPE SMART 183:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa MPE SMART 183: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Film, đóng gói,…

Danh mục:

Chỉ số MI: 3.0
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa MPE SMART 183:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa MPE SMART 183: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Film, đóng gói,…