Menu Đóng

Hạt nhựa MPP MH1700

Chỉ số MI: 35
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: LG CHEM
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Metallocene MH1700:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Metallocene MH1700: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Đồ chơi, đồ gia dụng,…

Danh mục:

Chỉ số MI: 35
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: LG CHEM
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Metallocene MH1700:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Metallocene MH1700: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Đồ chơi, đồ gia dụng,…