Menu Đóng

Hạt nhựa PA 66 – U8420L NC01

– Nhiệt độ nóng cháy: 261°C
– Xuất xứ: Mỹ
– Hãng sản xuất: INVISTA
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PA 66 U8420L NC01: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PA 66 U8420L NC01: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Ép các chi tiết bằng nhựa, …


Danh mục:

– Nhiệt độ nóng cháy: 261°C
– Xuất xứ: Mỹ
– Hãng sản xuất: INVISTA
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PA 66 U8420L NC01: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PA 66 U8420L NC01: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Ép các chi tiết bằng nhựa, …