Menu Đóng

Hạt nhựa PC 110

– Chỉ số MI: 10
– Xuất xứ: Đài Loan
– Hãng sản xuất: CHIMEI
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PC 110: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PC 110: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: chuột máy tính, giày cao gót,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 10
– Xuất xứ: Đài Loan
– Hãng sản xuất: CHIMEI
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PC 110: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PC 110: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: chuột máy tính, giày cao gót,…