Menu Đóng

Hạt nhựa PET 3802

– Chỉ số IV: 0.80
– Xuất xứ: Việt Nam
– Hãng sản xuất: Formosa
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PET 3802: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PET 3802: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thổi chai,…
Danh mục:
– Chỉ số IV: 0.80
– Xuất xứ: Việt Nam
– Hãng sản xuất: Formosa
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PET 3802: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PET 3802: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thổi chai,…