Menu Đóng

Hạt nhựa PPR 200P

– Chỉ số MI: 0.25
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Hyosung
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PPR 200P: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PPR 200P: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Ống nén chịu nhiệt, ống nước nóng, co nối,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 0.25
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Hyosung
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PPR 200P: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PPR 200P: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Ống nén chịu nhiệt, ống nước nóng, co nối,…