Menu Đóng

Hạt nhựa SAN 330I

– Chỉ số MI: 8
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Kumho Petrochemical
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa SAN 330I: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa SAN 330I: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Quạt, hộp đựng rau tủ lạnh…

Danh mục:

Hạt nhựa SAN 330I

Mô tả:
– Chỉ số MI: 8
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Kumho Petrochemical
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa SAN 330I: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa SAN 330I: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Quạt, hộp đựng rau tủ lạnh…