Menu Đóng

Hạt nhựa YS-W01

– Chỉ số IV: 0.8
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Hãng sản xuất: Hainan
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PET YS-W01: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PET PET YS-W01: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thổi chai, cán màng,…
Danh mục:
– Chỉ số IV: 0.8
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Hãng sản xuất: Hainan
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PET YS-W01: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PET PET YS-W01: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thổi chai, cán màng,…