Menu Đóng

Hạt nhựa 5502 USA

– Chỉ số MI: 0.35
– Xuất xứ: Mỹ
– Hãng sản xuất: MB BARTER
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 USA: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 USA: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đóng gói ngành dược, đóng gói thực phẩm…
– Chỉ số MI: 0.35
– Xuất xứ: Mỹ
– Hãng sản xuất: MB BARTER
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 USA: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5502 USA: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đóng gói ngành dược, đóng gói thực phẩm…