Menu Đóng

Hạt nhựa LH7351000

– Chỉ số MI: 0.35
– Xuất xứ: Mỹ
– Hãng sản xuất: BASELL
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi LH735100: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi LH735100: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thổi chai phục vụ tiêu dùng và công nghiệp…
– Chỉ số MI: 0.35
– Xuất xứ: Mỹ
– Hãng sản xuất: BASELL
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi LH735100: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi LH735100: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thổi chai phục vụ tiêu dùng và công nghiệp…