Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 5502BN CHEVRON

– Chỉ số MI: 0.35
– Xuất xứ: USA
– Hãng sản xuất: Chervon Phillips
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5502BN: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5502BN:
– Công dụng sản xuất: Đóng gói ngành dược, đóng gói thực phẩm…
– Chỉ số MI: 0.35
– Xuất xứ: USA
– Hãng sản xuất: Chervon Phillips
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5502BN: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5502BN:
– Công dụng sản xuất: Đóng gói ngành dược, đóng gói thực phẩm, chai sữa tắm…