Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 5840B

– Chỉ số MI: 0.4
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5840B: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5840B: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Chai nhựa, lọ hoá chất…
– Chỉ số MI: 0.4
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5840B: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5840B: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Chai nhựa, lọ hoá chất…