Menu Đóng

Hạt nhựa GF4950

Chỉ số MI: 0.34
Xuất xứ: Braxin
Hãng sản xuất: Braskem
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi GF4950: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi GF4950: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi chai đựng các sản phẩm vệ sinh, bao bì thực phẩm,…

Chỉ số MI: 0.34
Xuất xứ: Braxin
Hãng sản xuất: Braskem
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi GF4950: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi GF4950: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi chai đựng các sản phẩm vệ sinh, bao bì thực phẩm,…