Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE HS5502

Chỉ số MI: 0.35
Xuất xứ: Braxin
Hãng sản xuất: Braskem
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi HS5502: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi HS5502: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi chai kích thước nhỏ, đồ chơi, bao bì thực phẩm, dầu nhớt, dược phẩm,…(không thổi film).

Chỉ số MI: 0.35
Xuất xứ: Braxin
Hãng sản xuất: Braskem
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi HS5502: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi HS5502: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi chai kích thước nhỏ, đồ chơi, bao bì thực phẩm, dầu nhớt, dược phẩm,…(không thổi film).