Menu Đóng

Hạt nhựa FG450 OA0.96

Chỉ số MI: 0.96
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FG450 OA0.96: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FG450 OA0.96: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại

Chỉ số MI: 0.96
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FG450 OA0.96: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FG450 OA0.96: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại