Menu Đóng

Hạt nhựa FT400 OA2.2

Chỉ số MI: 2.2
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FT400 OA2.2: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FT400 OA2.2: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại

Chỉ số MI: 2.2
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FT400 OA2.2: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FT400 OA2.2: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại