Menu Đóng

Hạt nhựa DX900 OA0.7

Chỉ số MI: 0.7
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  DX900 OA0.7: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – DX900 OA0.7: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại

Chỉ số MI: 0.7
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  DX900 OA0.7: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – DX900 OA0.7: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại