Menu Đóng

Hạt nhựa FT400 OB6.1

Chỉ số MI: 6.1
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FT400 OB6.1: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FT400 OB6.1: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa

Chỉ số MI: 6.1
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FT400 OB6.1: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FT400 OB6.1: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa