Menu Đóng

Hạt nhựa RG500U OA6

Chỉ số MI: 6
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  RG500U OA6: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – RG500U OA6: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa

Chỉ số MI: 6
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  RG500U OA6: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – RG500U OA6: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa