Menu Đóng

Hạt nhựa RG500U OC16.1

Chỉ số MI: 16.1
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  RG500U OC16.1: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – RG500U OC16.1: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa

Chỉ số MI: 16.1
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  RG500U OC16.1: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – RG500U OC16.1: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa