Menu Đóng

Hạt nhựa FN430 OA1.6

Chỉ số MI: 1.5
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FN430 OA1.6: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FN430 OA1.6: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại

Chỉ số MI: 1.5
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FN430 OA1.6: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FN430 OA1.6: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại