Menu Đóng

Hạt nhựa FG450 OB1.3

Chỉ số MI: 1.3
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FG450 OB1.3: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FG450 OB1.3: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại

Chỉ số MI: 1.3
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FG450 OB1.3: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FG450 OB1.3: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại