Menu Đóng

Hạt nhựa RG300U OC9.4

Chỉ số MI: 9.4
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  RG300U OC9.4: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – RG300U OC9.4: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa

Chỉ số MI: 9.4
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  RG300U OC9.4: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – RG300U OC9.4: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa