Menu Đóng

Hạt nhựa JL210 OB19.7

Chỉ số MI: 19.7
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  JL210 OB19.7: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – JL210 OB19.7: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa

Chỉ số MI: 19.7
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  JL210 OB19.7: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – JL210 OB19.7: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa