Menu Đóng

Hạt nhựa FG800 OB0.97

Chỉ số MI: 0.97
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FG800  OB0.97: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FG800  OB0.97: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại

Chỉ số MI: 0.97
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FG800  OB0.97: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FG800  OB0.97: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại