Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 5000S

– Chỉ số MI: 0.8
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: PTT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Yarn 5000S: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Lưới đánh cá, dây thừng,…
– Chỉ số MI: 0.8
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: PTT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Yarn 5000S: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Lưới đánh cá, dây thừng,…