Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 5480S

– Chỉ số MI: 0.8
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Yarn 5480S: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Yarn 5480S: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Lưới, thừng, tarpaulin,…
– Chỉ số MI: 0.8
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Yarn 5480S: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Yarn 5480S: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Lưới, thừng, tarpaulin,…