Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE B5403

– Chỉ số MI: 0.25
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Aramco
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi B5403: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi B5403:
– Công dụng sản xuất: Thổi hộp và thùng cỡ nhỏ và vừa cho gia đình và công nghiệp hóa chất,…(không dùng cho ngành y dược)

– Chỉ số MI: 0.25
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Aramco
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi B5403: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi B5403:
– Công dụng sản xuất: Thổi hộp và thùng cỡ nhỏ và vừa cho gia đình và công nghiệp hóa chất,…(không dùng cho ngành y dược)