Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE HF7000

– Chỉ số MI: 0.05
– Xuất xứ: Malaysia
– Hãng sản xuất: Titan
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film HF7000: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film HF7000: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi, film,…
– Chỉ số MI: 0.05
– Xuất xứ: Malaysia
– Hãng sản xuất: Titan
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film HF7000: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film HF7000: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi, film,…