Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 7000F PTT

– Chỉ số MI: 0.04
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: PTT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film 7000F PTT: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film 7000F PTT: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Film mỏng,…
– Chỉ số MI: 0.04
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: PTT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film 7000F PTT: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film 7000F PTT: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Film mỏng,…