Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE BF4810

Chỉ số MI: 0.45
Xuất xứ: Braxin
Hãng sản xuất: Braskem
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film BF4810: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film BF4810: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại, túi bán lẻ siêu thị,…

Chỉ số MI: 0.45
Xuất xứ: Braxin
Hãng sản xuất: Braskem
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film BF4810: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film BF4810: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại, túi bán lẻ siêu thị,…