Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE HM6015

Chỉ số MI: 0.06
Xuất xứ: Mỹ
Hãng sản xuất: Vinmar
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film HM6015: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film HM6015: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Film,…

Chỉ số MI: 0.06
Xuất xứ: Mỹ
Hãng sản xuất: Vinmar
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film HM6015: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film HM6015: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Film,…