Menu Đóng

Hạt nhựa HF 09522

– Chỉ số MI: 0.075
– Xuất xứ: Phillipines
– Hãng sản xuất: JG SUMMIT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE FILM HF00952: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE FILM HF00952: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi siêu thị, túi xách, túi rác,…
– Chỉ số MI: 0.075
– Xuất xứ: Phillipines
– Hãng sản xuất: JG SUMMIT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE FILM HF00952: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE FILM HF00952: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi siêu thị, túi xách, túi rác,…