Menu Đóng

Hạt nhựa HI425E

– Chỉ số MI: 4.5
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Kumho Petrochemical
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HIPS HI425E: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HIPS HI425E: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Máy giặt, màng bọc thực phẩm, khay nhựa, ly uống nước một lần,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 4.5
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Kumho Petrochemical
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HIPS HI425E: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HIPS HI425E: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Máy giặt, màng bọc thực phẩm, khay nhựa, ly uống nước một lần,…