Menu Đóng

Hạt nhựa HIPS HI650

– Chỉ số MI: 8
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HIPS HI650: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HIPS HI650: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đồ chơi trẻ em, đồ điện tử, đồ gia dụng,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 8
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HIPS HI650: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HIPS HI650: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đồ chơi trẻ em, đồ điện tử, đồ gia dụng,…