Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE 2122BS

– Chỉ số MI: 2.2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Aramco
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 2122BS: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 2122BS: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Các loại Film, màng nông nghiệp…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 2.2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Aramco
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 2122BS: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 2122BS: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Các loại Film, màng nông nghiệp…