Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE M26500

– Chỉ số MI: 50
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Reliance
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE M26500: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE LLDPE M26500: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Sản xuất Masterbatches, giỏ đựng hàng tại các siêu thị, chất dính sử dụng nhiệt, làm bột sơn (powder coating),…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 50
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Reliance
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE M26500: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE LLDPE M26500: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Sản xuất Masterbatches, giỏ đựng hàng tại các siêu thị, chất dính sử dụng nhiệt, làm bột sơn (powder coating),…