Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE JF19020

– Chỉ số MI: 2.0
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Reliance
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FILM JF19020: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FILM JF19020: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Mảng phủ nông nghiệp, túi siêu thị, liners, mảng bảo vệ, màng chống sốc và các loại films khác,….
Danh mục:
– Chỉ số MI: 2.0
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Reliance
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FILM JF19020: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FILM JF19020: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Mảng phủ nông nghiệp, túi siêu thị, liners, mảng bảo vệ, màng chống sốc và các loại films khác,….