Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE F2001S

– Chỉ số MI: 0.9
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: ONGC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FILM  F2001S: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FILM F2001S: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Mảng phủ nông nghiệp, bao gói chất lỏng và các loại films khác,….
Danh mục:
– Chỉ số MI: 0.9
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: ONGC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FILM  F2001S: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FILM F2001S: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Mảng phủ nông nghiệp, bao gói chất lỏng và các loại films khác,….