Menu Đóng

Hạt nhựa F19010

– Chỉ số MI: 1
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Reliance
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FILM F19010: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FILM F19010: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Sản xuất túi lót, film tráng, màng làm túi đựng chất lỏng,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 1
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Reliance
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FILM F19010: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FILM F19010: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Sản xuất túi lót, film tráng, màng làm túi đựng chất lỏng,…