Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE 3224

– Chỉ số MI: 2
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Hanwha
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 3224: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 3224: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Các loại Film, ứng dụng trong nông nghiệp…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 2
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Hanwha
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 3224: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 3224: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Các loại Film, ứng dụng trong nông nghiệp…