Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE F2122

– Chỉ số MI: 2.2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Aramco
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE F2122: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE F2122: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Các loại Film

Danh mục:

– Chỉ số MI: 2.2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Aramco
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE F2122: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE F2122: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Các loại Film