Menu Đóng

Hạt nhựa FB2230

– Chỉ số MI: 0.2
– Xuất xứ: Áo
– Hãng sản xuất: Borealis
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE Film FB2230: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE Film FB2230: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng phủ nông nghiệp, màng bọc thực phẩm, đóng gói thực phẩm đông lạnh,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 0.2
– Xuất xứ: Áo
– Hãng sản xuất: Borealis
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE Film FB2230: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE Film FB2230: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng phủ nông nghiệp, màng bọc thực phẩm, đóng gói thực phẩm đông lạnh,…