Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE 218WJ

– Chỉ số MI: 2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 218Wj: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 218WJ: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Film tráng, màng mỏng, túi siêu thị, túi xách, túi rác, đóng gói tiêu dùng,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 218Wj: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 218WJ: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Film tráng, màng mỏng, túi siêu thị, túi xách, túi rác, đóng gói tiêu dùng,…