Menu Đóng

Hạt nhựa 500M24A

– Chỉ số MI: 50
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Indian Oil
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 500M24A: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 500M24A: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Sản xuất Masterbatches, nắp nhựa,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 50
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Indian Oil
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 500M24A: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 500M24A: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Sản xuất Masterbatches, nắp nhựa,…