Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE 218B

– Chỉ số MI: 2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 218B: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 218B: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Films,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 218B: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 218B: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Films,…