Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE FC21HS

– Chỉ số MI: 1
– Xuất xứ: QAMAR
– Hãng sản xuất: SPDC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FC21HS: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FC21HS: Đính kèm (Chưa có)
– Công dụng sản xuất: Các loại Film, …
Danh mục:
– Chỉ số MI: 1
– Xuất xứ: QAMAR
– Hãng sản xuất: SPDC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FC21HS: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FC21HS: Đính kèm (Chưa có)
– Công dụng sản xuất: Các loại Film, …